wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Aparatura i urządzenia badawcze
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Słowa kluczowe Adresat oferty Opis
Kontakt Nazwa urządzenia Przeznaczenie
dziedzina techniki:

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

obserwacja i rejestracja obrazów, mikrostruktura powierzchni
Adresat oferty: Fizyka, chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa, medycyna
Opis: Mikroskop posiada trzy tryby pracy próżniowej, umożliwiając tym samym analizę mikrostruktury różnego rodzaju preparatów. Tryb wysokiej próżni (HiVacuum) jest to standardowy tryb pracy, stosowany we wszystkich elektronowych mikroskopach skaningowych. W całej kolumnie i komorze preparatu panują warunki wysokiej próżni (pk = 1,2 ;10–2 ; 1,2 ; 10–5 Pa). W celu uzyskania obrazu mikrostruktury badanego preparatu, używa się detektora elektronów wtórnych SE lub wstecznie rozproszonych BSE. Z trybu niskiej próżni (LoVacuum) oraz próżni środowiskowej (ESEM) korzysta się w przypadku obserwacji mikrostruktury preparatów nieprzewodzących i nienapylonych, których powierzchnia ulega naładowaniu pod wpływem bombardowania jej wiązką elektronów. Do wykrywania obrazu mikrostruktury w przypadku trybu LoVacuum służy gazowy detektor elektronów wtórnych LFD. Natomiast detektory GSEB i GBSD używa się do oglądania obrazu preparatów w warunkach próżni ESEM. Podczas pracy mikroskopu w obu wymienionych trybach, w kolumnie występuje wysoka próżnia, podczas gdy w komorze preparatu utrzymywane jest stosunkowo wysokie ciśnienie (10-2600 Pa).
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Elektronowy mikroskop skaningowy FEI Quanta 200 Mark II
Przeznaczenie: Przy użyciu tego mikroskopu możliwa jest obserwacja i rejestracja obrazów różnych rozmiarów próbek (max. ø: 150 mm, wysokość: 60 mm) przy powiększeniach do 1000000×

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

analiza składu chemicznego
Adresat oferty: Chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa, przemysł maszynowy i metalowy
Opis: Analizator chemiczny EDAX Genesis XM 2i charakteryzuje się: detekcją pierwiastków od berylu włącznie przy aktywnej powierzchni kryształu detektora 10 mm², chłodzeniem za pomocą ciekłego azotu (zbiornik o pojemności 10 dm³) i zdolności rozdzielczej 135 eV dla linii MnKα przy szybkości 1000 CPS i stałej czasowej 100 µs z wydajnością przetwarzania impulsów co najmniej 100.000 zliczeń w ciągu sekundy oraz przy stosunku pik/tło 15000:1, a także z cyfrowym zapisem obrazów mikroskopowych z rozdzielczością do 8192 x 6400 pikseli
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Analizator chemiczny EDS marki EDAX Genesis XM 2i do mikroskopu skaningowego FEI Quanta 200 Mark II
Przeznaczenie: Analizator chemiczny EDAX Genesis XM 2i przeznaczony jest do identyfikacji i oznaczania ilościowego składu badanych materiałów w mikroobszarach spektrometrii energetycznej EDS z zapewnieniem możliwości wykonywania analizy jakościowej w sposób automatyczny lub manualny. Umożliwia on detekcję pierwiastków od berylu włącznie. Jego zdolność rozdzielcza wynosi 135 eV dla linii MnK przy szybkości 1000 CPS i stałej czasowej 100 µs.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

badania wytrzymałości materiałów
Adresat oferty: Przemysł maszynowy i metalowy, przemysł tworzyw sztucznych
Opis: Stolik tensometryczny umożliwia szybki pomiar wytrzymałości próbek różnych rodzajów materiałów w zakresie temperatur od -120°C do +500°C.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Mikromaszyna wytrzymałościowa w postaci stolika tensometrycznego Microtest HC 5000 Tensil Stage (produkcji GATAN) do mikroskopu skaningowego FEI Quanta 200 Mark II
Przeznaczenie: Umożliwia ona dynamiczne badania wytrzymałości próbek różnych materiałów do 5000 N, zapewniając również zmienność temperatury w zakresie od -120°C do +500°C.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

struktura geometryczna powierzchni
Adresat oferty: Przemysł motoryzacyjny, przemysł tworzyw sztucznych, lotnictwo, kosmonautyka, przemysł maszynowy
Opis: Interferometr skaningowy posiada obszar pomiarowy 200 x 200 mm, najdokładniejsze próbkowanie tej powierzchni wynosi 0,5 µm. Jest on wyposażony w trzy rodzaje głowic pomiarowych: indukcyjną (rozdzielczość 2 nm przy 2,5 mm zakresie roboczym w osi pionowej), bezstykową głowicę CLA 800 confocal gauge (rozdzielczość 25 nm, przy 800 μm zakresie roboczym w osi z) oraz głowicę laserową (do 1 μm przy 10 mm zakresie roboczym w osi pionowej).
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Interferometr skaningowy – profilografometr (3D) typu TalySurf CLI 2000 produkcji Taylor Hobson
Przeznaczenie: Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu TalyMap Universal, na profilografometrze tym można realizować wiele użytecznych analiz i wizualizacji istotnych cech struktury geometrycznej badanych powierzchni (SGP).

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

rejestracja obrazów szybkozmiennych
Adresat oferty: Przemysł maszynowy
Opis: Rozdzielczość 1280x800 pikseli, czułość 6400 ISO/ASA mono, szybkostrzelność przy pełnej rozdzielczości 6240 obrazów na sekundę, maksymalna szybkostrzelność 1.000.000 obrazów na sekundę, minimalny czas naświetlania (zadziałania migawki) 300 ns, pojemność pamięci wewnętrznej16 GB RAM
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Kamera szybka typu Phantom V 12.1 produkcji Vision Research Inc
Przeznaczenie: Kamera służy do badań i optycznej rejestracji obrazów szybkozmiennych przebiegów różnych procesów i obiektów przemieszczających się z prędkościami rzędu 1000 m/s.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

pomiar temperatury
Adresat oferty: Przemysł budowlany, przemysł maszynowy
Opis: Kamera termowizyjna typu Ti-30 jest przenośną kamerą pracującą w czasie rzeczywistym. Przeznaczona jest do codziennej pracy, charakteryzuje się bardzo długim czasem pracy na jednym ładowaniu akumulatorków.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Kamera termowizyjna typu Ti-30 produkcji Raytek
Przeznaczenie: Kamera termowizyjna typu Ti-30 umożliwia pomiar temperatury w zakresie -5÷250oC z dokładnością ±2% tego zakresu (pasmo działania promieniowania o długości 7÷14μm) w czasie rzeczywistym (odświeżanie obrazu 20 Hz), zapamiętuje do 100 termogramów z możliwością późniejszego ich przesyłaniu do komputera klasy PC.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

studnie głębinowe, rejestracja i monitorowanie
Adresat oferty: Przemysł budowlany
Opis: Zestaw składa się z: głowicy rotacyjno-oświetleniowej Supervision 502-0900-00 typu RE100SV połączonej z obrotowo-uchylną kolorową kamerą TV Supervision 513-0900-00 typu SVC 110 z przetwornikiem CCD z 440 000 pikseli, odpornej na ciśnienie 5 MPa (tj. 500 m słupa wody), z kablem-przewodem sygnałowym nawiniętym w półautomatycznej nawijarce Supervision 508-0900-01 typu SVA 500 wyposażonej w panel sterujący.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Kamera TV do monitorowania studni głębinowych wraz z aparaturą sterująco-rejestrującą typu Supervision ModularMainlineSystem produkcji iPEK Special-TV
Przeznaczenie: Zestaw służy do monitorowania studni głębinowych.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

rurociągi, monitorowanie
Adresat oferty: Wodociągi, kanalizacja
Opis: System składa się ze sterowalnego wózka typu SVR 95 z umieszczoną na nim obrotowo-uchylną kolorową kamerą TV Supervision 513-0900-00 typu SVC 110 z przetwornikiem CCD z 440 000 pikseli, z kablem nawiniętym w półautomatycznej nawijarce Supervision 508-0900-01 typu SVA 500 połączonej z aparaturą sterująco-rejestrującą.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: System kamer do telewizyjnego monitorowania rurociągów Supervision ModularMainlineSystem produkcji iPEK Special-TV
Przeznaczenie: System służy do monitorowania rurociągów.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

analiza wielkości cząstek
Adresat oferty:
Opis: Zakres pomiaru 0,08 - 2000 µm, powtarzalność pomiaru d50≤ 1 %, czas pomiaru ok. 10 sek., cykl pomiaru 2 min, ilość próbki 0,1 - 2 cm³ w 300,400 lub 500 ml cieczy, pomiar na mokro.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Laserowy miernik wielkości cząstek Analysette 22 MicroTec Plus
Przeznaczenie: Urządzenie służy do szybkiego i sprawnego pomiaru wielkości różnego rodzaju cząstek. Umożliwia realizację badań właściwości różnych surowców mineralnych i odpadów poprzez analizę składu ziarnowego metodą laserową.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Słowa kluczowe:

WWA, PCB, AOX, metale ciężkie, analizy fizykochemiczne
Adresat oferty: Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne o profilu chemicznym.
Opis: Aparatura i urządzenia badawcze wykorzystywane są w badaniach fizykochemicznych odpadów, wód i ścieków. W tym zakresie, oprócz podstawowych badań chemicznych, oznaczane są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, środki ochrony roślin, metale ciężkie i alkaliczne, składniki nawozowe. Jest w stanie opracowywać raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, pozwolenia zintegrowane oraz projekty centralnego ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, nadzory nad modernizacjami ścieków.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, tel. 094-34-78-571, e.mail: kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Spektrometr Absorpcji Atomowej
Przeznaczenie: Do badań środowiska wodno-gruntowego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Popularne słowa kluczowe:

akwizycja danych, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza składu chemicznego, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, AOX, badania materiałów, badania wytrzymałości materiałów, barwa, bioanalityka, bioreaktor, CAD/CAM, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chromatografia, chłodnictwo, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, diagnostyka samochodowa, drgania mechaniczne, ekoanalityka, ekonometria, ekotoksykologia, ekspertyzy, eksploatacja, elastyczność silnika, elementy mocy, eliminacja drgań, emisja spalin, fermentacja metanowa, fulereny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, HPLC, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, inkubator, interferometria światła białego, kaloryczność osadu ściekowego, klimatyzacja, konstrukcje budowlane, konstrukcje z betonu, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, lakierowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyny i urządzenia energetyczne, materiały budowlane, metale ciężkie, mikroobróbka, mikrostruktura powierzchni, modulatory hormonalne, monitoring, monitorowanie, montaż, MSK Kosman, napędy, naprawa, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obróbka, obróbka powierzchni, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona powierzchniowa, odnawialne źródła energii, optyka cyfrowa, osad czynny, oscyloskop, PCB, piła wolnoobrotowa, plastyczne płynięcie, podwozia, polimery, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar temperatury, pomiary, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, poziom ciśnienia akustycznego, półprzewodniki, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, próba wytrzymałościowa, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, programator, projektowanie, przemieszczenie, przetwornik częstotliwości, przyspieszenie drgań, płaskich, recykling, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rurociągi, ściernice, ściskanie, silnik spalinowy, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład spalin, sondy do poboru prób środowiskowych, spektrofotometr dwuwiązkowy, sterowanie CNC, sterydy, stopień krystaliczności, strefa tarczowa, struktura geometryczna powierzchni, studnie głębinowe, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, system Lab, szafa termiczna, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, techniki separacji molekularnej, TLC, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, trwałość, twardość w skali Shore’a A i D, udarność, ustawienia kół, wartość opałowa, wilgotność biomasy, wózek badawczy, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, WWA, wymienniki ciepła, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytłaczanie, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, właściwości mechaniczne, zawartość popiołu, zawieszenia, zestaw OxiTop, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, żywność, złącze OBD


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)