wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Adresat oferty
Kierownik zespołu Skład zespołu Opis
Kontakt
dziedzina techniki:

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Informatyka

Temat:

Szkolenia informatyczne
Słowa kluczowe: szkolenie, informatyka, sieci komputerowe, programowanie
Adresat oferty: Szkolnictwo, firmy usługowe i handlowe
Kierownik zespołu: mgr inż. Wojciech Sokołowski
Skład zespołu: mgr inż. Ł. Buryło, mgr inż. G. Dowgielewicz, mgr inż. P. Rogoża
Opis: Zespół CIWEiI oferuje prowadzenie szkoleń informatycznych, udostępnianie w pełni wyposażonych sal do celów szkoleniowych i pokazowych. Usługi w zakresie administracji serwerami linuksowymi, programowania WWW, projektowania sieci komputerowych oraz ich pomiarów.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki, mgr inż. Wojciech Sokołowski, sokol@man.koszalin.pl, ul. Śniadeckich2 pok. 2-5 bud.D, Koszalin, 094-36-79-581

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Informatyka

Temat:

Tworzenie oprogramowania bazodanowego, sieciowego, na urządzenia mobilne oraz systemów ekspertowych. Budowa portali i witryn internetowych.
Słowa kluczowe: oprogramowanie, software, NET, ASP, JSE, J2EE, JME
Adresat oferty: Firmy przemysłowe, administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa usługowe
Kierownik zespołu: dr hab. inż. Henryk Budzisz
Skład zespołu: Pracownicy Katedry Inżynierii Komputerowej
Opis: Zespół jest w stanie zrealizować oprogramowanie przeznaczone do różnych zastosowań na bazie technologii NET lub technologii opartych na języku JAVA. Oferta obejmuje tworzenie sieciowych aplikacji bazodanowych , budowę portali i witryn internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne, a także systemów ekspertowych. Do realizacji tych zadań wykorzystywane są najnowsze technologie i narzędzia informatyczne. Oferta dotyczy również systemów eksperymentalnych wymagających użycia technik niekonwencjonalnych lub przeprowadzenia badań naukowych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Kat. Inżynierii Komputerowej, Henryk Budzisz, ul. Śniadeckich 2, pok.206 bud.A, tel. 094-34-78-703, e-mail: henryk.budzisz@ie.tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Automatyka

Temat:

Metody monitorowania i sterowania procesów związanych z przechowalnictwem i suszarnictwem produktów rolnych i spożywczych
Słowa kluczowe: przechowywanie, suszenie, klimatyzacja, sterowanie, monitorowanie
Adresat oferty: Rolnictwo, przemysł przetwórczy, maszyny rolnicze
Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Ewa Wachowicz
Skład zespołu: prof. dr hab. Ewa Wachowicz, dr inż. Dariusz Tomkiewicz, mgr inż. Lesław Wilk
Opis: Oferta dotyczy metod monitorowania i sterowania procesem suszenia lub przechowywania. W odróżnieniu od tradycyjnych metod sterowania dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji możliwa jest optymalizacja procesu, a dzięki temu zredukowanie kosztów i podniesienie jakości produktu.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, prof.dr hab. Ewa Wachowicz tel. 094-34-78-239, ewa.wachowicz@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Temat:

Gospodarka odpadami komunalnymi
Słowa kluczowe: badania wód, ścieków, odpadów
Adresat oferty: Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne o profilu chemicznym
Kierownik zespołu: prof. dr hab. Kazimierz Szymański
Skład zespołu: dr hab. inż. Robert Sidełko prof. nazw. PK, dr inż. Beata Janowska, dr Izabela Siebielska, mgr inż. Krzysztof Kamiński
Opis: Zespól specjalizuje się w badaniach fizykochemicznych odpadów, wód i ścieków. W tym zakresie, oprócz podstawowych badań chemicznych, oznaczane są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, środki ochrony roślin, metale ciężkie i alkaliczne, składniki nawozowe. Jest w stanie opracowywać raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, pozwolenia zintegrowane oraz projekty centralnego ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, nadzory nad modernizacjami ścieków.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, tel. 094-34-78-571, e.mail: kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Temat:

Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
Słowa kluczowe: ekspertyza, konstrukcja stalowa
Adresat oferty: Instytucje państwowe i prywatne.
Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski
Skład zespołu: dr inż. Jarosław Kołodziej, dr inż. Monika Matuszkiewicz, dr inż. Joanna Jankowska-Sandberg
Opis: Zespół prowadzi prace usługowe dla przemysłu z zakresu konstrukcji stalowych, a w szczególności z zakresu konstrukcji stalowych, które są głównymi dziedzinami zainteresowań naukowych pracowników Katedry. Do tych specjalnych dziedzin konstrukcji stalowych należą: statyka i stateczność konstrukcji stalowych ze szczególnym uwzględnieniem stateczności kratownic i dźwigarów łukowych; statyka i stateczność konstrukcji cięgnowych ze szczególnym uwzględnieniem masztów z odciągami; statyka i stateczność ram niestężonych, w tym ram z węzłami podatnymi. Prace usługowe Katedry koncentrują się głównie na wymienionych dziedzinach i obejmują taki rodzaj działalności, jak np.: ekspertyzy i orzeczenia techniczne konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji w stanie awaryjnym lub przedawaryjnym z podaniem zaleceń dotyczących możliwości dalszej eksploatacji; projekty techniczne dotyczące stalowych konstrukcji budowlanych, takich jak np.: hale, wiaty, kominy, maszty, wieże, estakady.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Metalowych, osoba do kontaktu: dr inż. Jarosław Kołodziej, ul. Śniadeckich 2 p.503 bud.C, tel. 094-34-78-577, e-mail: kolodziej@wbiis.tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Przetwarzanie i badania właściwości użytkowych i termicznych oraz budowy strukturalnej materiałów polimerowych pierwotnych i pochodzących z recyklingu.
Słowa kluczowe: materiały polimerowe, właściwości użytkowe, budowa strukturalna, właściwości termiczne, recykling, wytłaczanie ślimakowe
Adresat oferty: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, produkcja opakowań z tworzyw polimerowych, recykling materiałów polimerowych;
Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun
Skład zespołu: dr inż. Iwona Michalska-Pożoga, dr inż. Tomasz Rydzkowski
Opis: Zespół wykonuje badania i ekspertyzy z zakresu: identyfikacji tworzyw polimerowych, badania właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych, badanie budowy strukturalnej materiałów polimerowych, badanie stopnia krystaliczności i degradacji tworzyw polimerowych, badanie kompatybilizacji materiałów niemieszalnych, a także w zakresie opakowań i ich recyklingu. Zajmuje się również wykonywaniem opracowań naukowych i ekspertyz w zakresie innowacyjnych technologii dotyczących nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych, nowoczesnych materiałów polimerowych, a także nowoczesnych technologii przetwórstwa.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań, dr inż. Iwona Michalska-Pożoga, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17 tel. 094-34-78-425 iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badania eksploatacyjne maszyn i urządzeń energetycznych
Słowa kluczowe: maszyny i urządzenia energetyczne, wymienniki ciepła, chłodnictwo, klimatyzacja, odnawialne źródła energii
Adresat oferty: Podmioty gospodarcze w branży ciepłowniczej, energetycznej, chłodniczej i klimatyzacyjnej
Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Skład zespołu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz prof. nadzw. dr hab. inż. Marian Czapp dr inż. Henryk Charun dr inż. Krzysztof Dutkowski dr inż. Waldemar Kuczyński inż. Robert Maśniak Włodzimierz Świerczyński
Opis: Zespół prowadzi badania eksploatacyjne maszyn i urządzeń energetycznych, w tym wymienników ciepła, pomp, sprężarek, wentylatorów. Prowadzone badania pozwalają wyznaczyć charakterystyki cieplno-przepływowe tych maszyn i urządzeń. Wyniki badań pozwalają na modernizację i wskazują nowe kierunki projektowania maszyn i urządzeń energetycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul.Racławicka 15-17, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, tel. 094-34-78-420, fax 94-342-67-53 Kierownik laboratorium: dr inż. Waldemar Kuczyński waldemar.kuczynski@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Temat:

Badania materiałów i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
Słowa kluczowe: wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane
Adresat oferty: Firmy i zakłady z dziedziny budownictwa i mechaniki
Kierownik zespołu: dr inż. Jacek Domski
Skład zespołu: mgr inż. Irena Kasprzak, inż. Władysław Korzeniowski, Jan Lisaj, Józef Jadłowski
Opis: Zespół oferuje szeroki zakres prac na rzecz przemysłu i osób prywatnych: badania metali: wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, odkształcalność, twardość, badania tkanin: wytrzymałość na rozciąganie, pełzanie w jedno i dwuosiowym stanie naprężenia, badania betonu: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu, odkształcalność doraźna, cechy reologiczne (skurcz i pełzanie), badania makroskopowe spoin spawalniczych, badania niszczące spawów (próba zginania, rozciągania i twardości), badania nieniszczące złączy spawanych, badania nieniszczące betonu, badania elementów konstrukcyjnych stalowych, żelbetowych i drewnianych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna, badania terenowe konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych: pomiary przemieszczeń i deformacji (z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej), pomiary drgań obiektów budowlanych i podłoża gruntowego, ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące konstrukcji inżynierskich, doradztwo techniczne w zakresie projektowania elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych, wykonywanie prac na obrabiarkach (toczenie, frezowanie, cięcie, szlifowanie) z powierzonego materiału (np. dorabianie detali do urządzeń), spawanie elektryczne.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Koszalin, ul. Racławicka 15-17, blok E, tel. 094-34-78 -382, fax: 094-34-27-652 e-mail: lwmikb@wbiis.tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Geodezja inżynieryjna

Temat:

Rejestracja struktury geometrycznej przekryć obiektów budowlanych oraz innych konstrukcji budowlanych (w tym nietypowych) do celów diagnostycznych
Słowa kluczowe: konstrukcja, przekrycie obiektu budowlanego, pomiary do celów diagnostycznych, diagnostyka, monitoring
Adresat oferty: Budownictwo
Kierownik zespołu: dr inż. Krzysztof Deska
Skład zespołu: dr inż. Krzysztof Deska, mgr inż. Jan Sawka, Mieczysław Aleksa, Jan Aleksa
Opis: Oferowane są usługi z zakresu rejestracji struktury geometrycznej przekryć obiektów budowlanych oraz innych konstrukcji budowlanych do celów diagnostycznych. Zakres oferowanych prac: określenie uwarunkowań diagnostycznych w odniesieniu do struktury geometrycznej konkretnej konstrukcji; dobór odpowiednich technologii geodezyjnych do pomiarów konstrukcji; wskazanie cech geometrycznych konstrukcji, których odstępstwa od danych projektowych oraz zmiany pod wpływem nasłonecznienia, dodatkowego obciążenia i innych czynników mogą stanowić podstawę do wnioskowania o bezpiecznym funkcjonowaniu obiektu; ustalenie zakresu i dokładności oraz częstotliwości rejestracji cech geometrycznych jako cech krytycznych w kontekście bezpiecznego funkcjonowania obiektu. Wykonujemy: projekt, stabilizację, montaż punktów odniesienia i punktów obserwowanych na konstrukcji lub wykorzystanie detali konstrukcyjnych; pomiary przy zastosowaniu odpowiednich dla danego obiektu (dobranych na podstawie testów i badań) geodezyjnych metod i technik pomiarowych; opracowania metodami fotogrametrycznymi, w tym też w połączeniu ze zobrazowaniami termalnymi. Zapewniamy: indywidualne podejście dla każdego obiektu; metodykę pomiaru dostosowaną do funkcji obiektu, sposobu wykorzystania i sposobu korzystania z obiektu. Zamawiane opracowania możliwe również z ekspertyzami z zakresu budownictwa dotyczącymi bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu ze szczególnym uwzględnieniem obciążenia konstrukcji temperaturą oraz np. zalegającym na przekryciu śniegiem i lodem.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji, Laboratorium Geodezji, dr inż. Krzysztof Deska, Koszalin, ul. Śniadeckich 2, tel. 094-34-78-506, kdeska@wbiis.tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

IT

Temat:

Szerokopasmowy dostęp do Internetu
Słowa kluczowe: szerokopasmowy internet, usługi sieci PIONIER, tranzyt L2
Adresat oferty: Firmy i przedsiębiorstwa z branży HI-TECH
Kierownik zespołu: Andrzej Antosz
Skład zespołu: Paweł Pogorzelski, Maciej Bagrowski
Opis: W ramach usług zespół UCTI jest w stanie zapewnić szerokopasmowy dostęp do sieci Internet oraz Tranzyt L2 dla firm i przedsiębiorstw z branży HI-TECH. Jednocześnie możemy zaoferować usługi sieci PIONIER. Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz nauk obliczeniowych. Sieć PIONIER służy wytworzeniu i testowaniu pilotowych usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego, stanowiących podstawę dla wdrożeń w takich dziedzinach jak: nauka, edukacja, opieka zdrowotna, środowisko naturalne, administracja rządowa i samorządowa, przemysł i usługi.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych, Andrzej Antosz, ul. Śniadeckich 2, tel. 094-34-86-597, fax: 094-34-86-596, email: biuro@man.koszalin.pl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Popularne słowa kluczowe:

adhezja, aktywność, aktywność amylolityczna, akustyka pomieszczeń, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza ilościowa, analiza rynku, antena, ASP, audyt marketingowy, automatyka procesów, automatyzacja procesów, awaryjność, badania, badania marketingowe, badania wód, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, beton komórkowy, bilansowanie diet, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biopreparaty, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, budowa strukturalna, budownictwo, c/a, chitozan, chleb, chromatografia, chłodnictwo, ciepło, ciepło spalania, czyszczalnia, czyszczenie, deodoryzacja, di-tlenek tytanu, diagnostyka, dogładzanie, drapieżne roztocze, drgania, drgania mechaniczne, ekoanalityka, ekologia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, elektroforeza, eliminacja drgań, ELISA, energia elektryczna, enzymy, ERP, fale temperaturowe, fermentacja mlekowa, foliowe taśmy ścierne, fotoakustyka, fotokataliza, frezowanie, fulereny, fundusze wsparcia MSP, gazy spalinowe, gluten, gmina, głowice do mikrowygładzania, hałas, HPLC, hurtownie danych, impregnacja, informatyka, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, inżynieria mechaniczna, J2EE, jakość powierzchni, JME, JSE, kaloryczność osadu ściekowego, klimatyzacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje z betonu, kontrola niedestrukcyjna, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, Lactobacillus, liczba opadania, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy hałasu, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiały budowlane, materiały polimerowe, materiały ścierne, małe i średnie przedsiębiorstwa, mechanizmy precyzyjne, metoda elementów skończonych, miasto, microfinishing, mikrobiologia, mikrowygładzanie, modulatory hormonalne, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), MRP, MRP II, mycie, napędy, naprawa maszyn, narzędzia ścierne, nawierzchnia drogowa, NET, obrabiarki sterowane numerycznie, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka wykańczająca, odnawialne źródła energii, odpadów, oprogramowanie, opryskiwacz, optymalizacja, osad czynny, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, parametry przewodności cieplnej, plan marketingowy, pokrycia lakiernicze, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polianilina, pomiar, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary stykowe, powłoki ochronne, pozycjonowanie, procesory sygnałowe, procesy przemysłowe, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, programowanie, projektowanie, promienie twarde płetw, przechowywalność, przechowywanie, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie informacji, przetworniki a/c, przyrządy mocy, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, recykling, rekultywacja jezior, rezonans plazmonowy, robot, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozpylacz, ścieków, separatory kamieni, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siła rynkowa firmy, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny biomasy, składniki odżywcze, software, sortowniki, specjacja fosforu w osadach dennych, spoiwa ceramiczne, środowisko elektromagnetyczne, sterowanie, sterowniki PLC, sterydy, strategie personalne, struktura geometryczna powierzchni, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, suszenie, symulacja, symulacje, symulacje komputerowe, system automatycznego sterowania, system ekspertowy, system Lab, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, szerokopasmowy internet, szkolenie, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, techniki separacji molekularnej, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologie informacyjne w zarządzaniu, termokompresja, termowizja, TLC, toczenie, tranzyt L2, tłoczenie, UML, urządzenia wysokotemperaturowe, usuwanie, usługi sieci PIONIER, wartość opałowa, WEB 2.0, wibroizolacja, wiek i tempo wzrostu długości i masy, wieś, wilgotność biomasy, witamina C; kolorymetria, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, wymienniki ciepła, wytrzymałość materiałów, wytłaczanie ślimakowe, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości termiczne, właściwości użytkowe, zanieczyszczenia, zarządzanie produkcją, zawartość popiołu, zbiornik, zdrowotność, ziarno ścierne, ziemniak, żywność, łańcuch wartości


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)