wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze międzynarodowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: mechanika

Temat:

Rozbudowa Laboratorium Technicznych Zastosowań Wysokociśnieniowej Strugi Wodnej
Słowa kluczowe: technologie hydrostrumieniowe
Opis: Zasadnicze cele projektu zawierały się w trzech następujących kategoriach: stworzeniu placówki zajmującej się wdrażaniem najnowszych technologii hydrostrumieniowych, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach, co zdecydowanie poprawi ich konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym; rozwoju badań technologicznych i działań wdrożeniowych zmierzających do zintensyfikowania różnorodnych aplikacji niekonwencjonalnych technologii hydrostrumieniowych na rzecz gospodarki narodowej; prowadzeniu badań podstawowych i stosowanych, organizacji szkoleń oraz konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu stosowania technologii hydrostrumieniowych, a także wymiany młodych kadr naukowych ze współpracującymi uniwersytetami zagranicznymi. Dodatkowym efektem wynikającym z realizacji projektu była integracja środowiska technicznego i naukowego na rzecz rozwoju gospodarki poprzez tworzenie sieci grup naukowo-badawczych i wspieranie interdyscyplinarnych badań dotyczących niekonwencjonalnych technologii hydrostrumieniowych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Środki własne, krajowe środki publiczne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

1

Popularne słowa kluczowe:

automatyczne sterowanie, biomasa, biznes, budynki wielokondygnacyjne, centra historycznych miast, city, ekonomia, globalna platforma testowa, integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, literatura, modele obliczeniowe, nanomaterials, nanomateriały, obciążenia wyjątkowe, oszczędzanie energii, poezja, progressive technologies, promocja, przetwarzanie 2D, przetworniki a/c i c/a, public transport, redystrybucja sił, sieci komputerowe, surface topography, system mikroprocesorowy, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, technologie hydrostrumieniowe, topografia powierzchni, transport ekologiczny, unconventional transport solution, walcowanie na zimno, węzeł, Wielka Brytania, zdolność do odkształcenia


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)