wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze międzynarodowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Mechanika i budowa maszyn

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Measurement and analysis of surfaces topography created by progressive technologies and cold rolling sheet from point of view of classical materials and nanomaterials and their mechanism of establishment.
Słowa kluczowe: surface topography, progressive technologies, nanomaterials
Opis: Głównym celem projektu jest ocena i analiza topografii powierzchni klasycznych materiałów oraz nanomateriałów kształtowanej za pomocą nowoczesnych technologii progresywnych (m.in. cięcia laserowego oraz cięcia strugą cieczy). Ocena będzie prowadzona wana różnymi metodami pomiarowymi (m.in. z wykorzystaniem profilometrii stykowej i optycznej, mikroskopii konfokalnej i interferencyjnej, skaterometrii laserowej).
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji, Zakład Metrologii i Jakości, ul. Racławicka 15-17,75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-437, 094-34 78-362, e-mail: czeslaw.lukianowicz@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Badania statutowe
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr inż. Czesław Łukianowicz

1

Popularne słowa kluczowe:

automatyczne sterowanie, biomasa, biznes, budynki wielokondygnacyjne, centra historycznych miast, city, ekonomia, globalna platforma testowa, integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, literatura, modele obliczeniowe, nanomaterials, nanomateriały, obciążenia wyjątkowe, oszczędzanie energii, poezja, progressive technologies, promocja, przetwarzanie 2D, przetworniki a/c i c/a, public transport, redystrybucja sił, sieci komputerowe, surface topography, system mikroprocesorowy, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, technologie hydrostrumieniowe, topografia powierzchni, transport ekologiczny, unconventional transport solution, walcowanie na zimno, węzeł, Wielka Brytania, zdolność do odkształcenia


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)