wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze międzynarodowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Metrologia

Dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa

Temat:

Pomiary i analiza topografii powierzchni wytworzonych w procesach progresywnych, w tym blach cienkich walcowanych na zimno z materiałów klasycznych i nanomateriałów oraz analiza mechanizmu ich umocnienia
Słowa kluczowe: topografia powierzchni, walcowanie na zimno, nanomateriały
Opis: Celem głównym projektu jest propozycja metody oceny i klasyfikacji cech stref przejścia pomiędzy powierzchnią a rdzeniem materiału, poprzez pozyskanie wystarczającej ilości danych z pomiarów topografii powierzchni, ich analizę oraz odpowiednią interpretację. Celem dodatkowym jest zdobycie wiedzy o procesie przekształcania materiałów o strukturze gruboziarnistej w materiały o strukturze drobnoziarnistej (nanostruktury), oraz określenie zależności struktury materiału od właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów nanokrystalicznych, w celu wyjaśnienia nieciągłości granicy wytrzymałości plastycznej tych materiałów. Materiały metaliczne o strukturze nanokrystalicznej zostaną przygotowane w procesie przeciskania w kanale kątowym (ECAP – Equal-Channel Angular Pressing). Zostanie również wykonana analiza termo-mechaniczna wpływu wielkości deformacji w kształtowaniu struktury nanokrystalicznej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej osoba do kontaktu: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, tel.: 094-34-78-101, e-mail: wk5@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Własne
Kierownik projektu: dr hab. inż. Czesław Łukianowicz

1

Popularne słowa kluczowe:

automatyczne sterowanie, biomasa, biznes, budynki wielokondygnacyjne, centra historycznych miast, city, ekonomia, globalna platforma testowa, integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, literatura, modele obliczeniowe, nanomaterials, nanomateriały, obciążenia wyjątkowe, oszczędzanie energii, poezja, progressive technologies, promocja, przetwarzanie 2D, przetworniki a/c i c/a, public transport, redystrybucja sił, sieci komputerowe, surface topography, system mikroprocesorowy, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, technologie hydrostrumieniowe, topografia powierzchni, transport ekologiczny, unconventional transport solution, walcowanie na zimno, węzeł, Wielka Brytania, zdolność do odkształcenia


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)