wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze międzynarodowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Mechanika konstrukcji

Dyscyplina naukowa: budownictwo

Temat:

Analiza stateczności i integralności budynków wielokondygnacyjnych poddanych obciążeniom wyjątkowym
Słowa kluczowe: integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, budynki wielokondygnacyjne, obciążenia wyjątkowe, węzeł, modele obliczeniowe, zdolność do odkształcenia, redystrybucja sił
Opis: Przedmiotem projektu są wielokondygnacyjne budynki o konstrukcji szkieletowej poddane obciążeniom wyjątkowym. Głównymi celami wnioskowanego projektu jest: - Opracowanie metod analizy konstrukcji dla różnych scenariuszy obciążeń wyjątkowych. - Sformułowanie wytycznych projektowych zwiększających strukturalną stateczność i integralność. Proponowane cele są realizowane poprzez prace prowadzone równolegle w trzech grupach tematycznych: 1. Analiza oddziaływań bezpośrednich na konstrukcję obciążeń wyjątkowych spowodowanych wybuchem lub uderzeniem. 2. Zachowanie się węzłów wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych w pełnym zakresie aż do zniszczenia. 3. Dynamiczne analizy numeryczne.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, Katedra Mechaniki Budowli, tel. 94-34-78-566, kmb@wbiis.tu.koszalin.pl,
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Cichocki

1

Popularne słowa kluczowe:

automatyczne sterowanie, biomasa, biznes, budynki wielokondygnacyjne, centra historycznych miast, city, ekonomia, globalna platforma testowa, integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, literatura, modele obliczeniowe, nanomaterials, nanomateriały, obciążenia wyjątkowe, oszczędzanie energii, poezja, progressive technologies, promocja, przetwarzanie 2D, przetworniki a/c i c/a, public transport, redystrybucja sił, sieci komputerowe, surface topography, system mikroprocesorowy, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, technologie hydrostrumieniowe, topografia powierzchni, transport ekologiczny, unconventional transport solution, walcowanie na zimno, węzeł, Wielka Brytania, zdolność do odkształcenia


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)