wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze międzynarodowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Temat:

Poprawa ekonomicznych i ekologicznych wskaźników spalania paliwa metodą optymalnego sterowania procesem spalania w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle
Słowa kluczowe: oszczędzanie energii, automatyczne sterowanie, system mikroprocesorowy
Opis: Technologia automatycznego sterowania jakością spalania paliwa na bazie mikroprocesorowych programatorów i szybkodziałających analizatorów spalin jednego z partnerów. Technologia oparta jest na zasadzie spalania ze zminimalizowanym nadmiarem powietrza i regulowanym resztkowym niedopałem chemicznym. Technologia zapewnia maksymalną możliwą sprawność urządzeń energetycznych i przemysłowych w obecnym stanie technicznym. Jednocześnie osiąga się minimalną emisję szkodliwych składników spalin do atmosfery w tym gazów cieplarnianych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, kontakt: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski, tel. 094-34-78-588, e-mail: szkarowski@wp.pl
Źródło finansowania: Politechnika Koszalińska, St.Petersburski Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Firma Naukowo-produkcyjna „Uran-SPb”
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski

1

Popularne słowa kluczowe:

automatyczne sterowanie, biomasa, biznes, budynki wielokondygnacyjne, centra historycznych miast, city, ekonomia, globalna platforma testowa, integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, literatura, modele obliczeniowe, nanomaterials, nanomateriały, obciążenia wyjątkowe, oszczędzanie energii, poezja, progressive technologies, promocja, przetwarzanie 2D, przetworniki a/c i c/a, public transport, redystrybucja sił, sieci komputerowe, surface topography, system mikroprocesorowy, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, technologie hydrostrumieniowe, topografia powierzchni, transport ekologiczny, unconventional transport solution, walcowanie na zimno, węzeł, Wielka Brytania, zdolność do odkształcenia


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)